Puheenjohtaja

Backman Hanna (vt)

Jaoston jäsenet

Huttunen Mikko
Hänninen Päivi (tilinkäyttöoikeus)
Pöyhönen Anssi
Sirkiä Eeva
Skantz Heidi