Lavajaosto

Puheenjohtaja

Rauno Ahonen

Jaoston jäsenet

Kati Kettumäki (sihteeri)
Kirsi Pulkkinen
Riikka Rissanen
Kirsi Sakari